• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

půjdem spolu rosou cest
půjdem spolu do velikých měst

tam si děti také hrají
a maminky se usmívají

půjdem spolu někam hodně daleko
                   a potom zpátky

podívej se už vyšla první hvězda
                   nad našimi vrátky

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ